Nyheter

  • Elever från industritekniska programmet (HIT) på utlandspraktik

    24 mars 2017 - Nu befinner sig nio elever från industritekniska programmet (HIT15) på utlandspraktik i England på South Devon College. Eleverna besöker lektioner i bl a CAD och verkstad och de kommer även att få...

  • Ny cafeteria?

    22 mars 2017 - Har Broman fått ny cafeteria? - Nej inte alls, det är jobbskuggning på Åbos yrkesinstitut, Handelsutbildningen och naturligtvis måste Magnus prova om de har lika bra fika som hemma. Både personal o...