Martin Askne ska leda innovationssamarbetet

Publicerad den 28 maj 2015

Martin Askne, Forsa, kommer att leda det nya breda innovationssamarbetet i Hudiksvall. Uppdragsgivare är den ekonomiska föreningen Innovativa Hudik. Föreningens syfte är att sammanföra aktörer i ett systematiskt samarbete för fler innovationer.

- Det blir ett utmanande uppdrag som handlar om att utveckla nya sätt att samarbeta för att underlätta innovationer i vår region, säger Martin Askne. Arbetet påbörjades inom projektet Framtidspaket Hudik och har formaliserats med föreningen Innovativa Hudik. Efter midsommar kommer vi att ha namn på verksamheten och lokaler klara.

Martin Askne tillträder den nya tjänsten den 19 juni. Martin kommer närmast från Gävleborgs företagsinkubator Movexum där han arbetat som processledare och affärscoach sedan 2012.
Martin Askne är marknadsekonom i grunden och har tidigare haft regionala uppdrag som projektledare och affärsutvecklare för exempelvis Hälsingland Turism och har mångårig erfarenhet som vd. Han har arbetat med nyföretagande inom allt från mediebolag till medicinteknikinnovationer. Martin kommer ursprungligen från Göteborg och bor idag med familj i Forsa utanför Hudiksvall.

- Syftet med det nya innovationssamarbetet är att samordna aktörer med ansvar att stödja entreprenörskap så att människor, företag och akademi ska få stöd för att så snabbt som möjligt och med så hög kvalitet som möjligt driva innovationsprocesser, säger Moniqa Klefbom, arbetslivssteg Hudiksvalls kommun.

I samarbetet ingår bland annat kluster som Fiber Optic Valley och Hydraulikklustret, forskningsinstitut som Swedish ICT, näringslivsbolag och inkubatorer som Movexum och Åkroken. Almi och Länsstyrelsen är andra viktiga aktörer.

Fakta

Innovativa Hudik är en ekonomisk förening som ska bidra till ökad innovationskraft. I den föreningen ingår idag Acreo Swedish ICT, Swedish ICT, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls Hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB.

Kontaktpersoner

Jonas Dahlström, tfn 070-418 33 33
Martin Askne, Innovation Manager, tfn 073-511 95 00

Granskad/uppdaterad den 3 december 2015