Högre kostnad för avfallshantering påverkar taxan

Publicerad den 4 januari 2017

Hudksvalls kommun har från årskkiftet ett nytt avtal gällande avfallshantering. Det kommer påverka taxan för dig som invånare. 

Aktuell taxa för 2017

Kontakt

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 4 januari 2017