Samtal om regionala och lokala utvecklingsfrågor

Publicerad den 20 december 2016

Den 20 december besökte landshövding Per Bill Hudiksvall för att tillsammans med kommunledningen samtala om regional och lokal utveckling.

- Det personliga mötet är viktigt. Det underlättar för oss alla i planeringsarbetet, vi undanröjer tidstjuvar och får utbyte för en effektivare ärendehanteringsprocess. Vi kan genom ett bra samarbete komma snabbare fram till beslut när det gäller utvecklingsfrågor, säger Mikael Löthstam kommunstyrelsens ordförande.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 20 december 2016