Nyanställd projektledare för att främja tillväxten inom det lokala arbetslivet

Publicerad den 30 september 2013

Anna Gustavsson är sedan mitten av september anställd som projektledare för ett samverkansprojekt inom rekrytering och medflyttarservice i Hudiksvalls kommun. Projektet ägs och samfinansieras av Hudiksvalls kommun, Företagsutbildarna, Hälsinglands Sparbank och Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) och bedrivs som ett tvåårigt pilotprojekt i Hudiksvalls kommun.

Syftet med projektet är att främja tillväxten inom det lokala arbetslivet i Hudiksvalls kommun genom att möta näringslivets och kommunens behov av kvalificerad arbetskraft.

Uppdraget 
Ett av de första uppdragen är att formulera en projektbeskrivning för att konkretisera vad projektet ska generera. I det arbetet kommer det att vara viktigt för Anna att träffa olika representanter från det lokala näringslivet för att bilda sig en uppfattning om hur situationen ser ut och vilka behov av kvalificerad arbetskraft som finns.
 
- Jag tror att det är viktigt att titta på den här frågan från flera olika vinklar. Dels identifiera vilka behov av kvalificerad arbetskraft som finns lokalt men också identifiera personer som vill flytta hit och är på jakt efter kvalificerade jobb, säger Anna. 

Arbetet kommer att innebära bland annat att genomförande av rekryteringsaktiviteter, informationsinsatser, medflyttar­service och marknadsföring av det lokala arbetslivet. Projektets målgrupp är bland annat personer med högskoleutbildning, personer med efterfrågad specialistkompetens och skolelever.

- Att satsa på medflyttarservice tror jag är en viktig pusselbit för att locka hit personer med specialistkompetens, säger Anna. Det måste fungera för hela familjen, inte bara för den som erbjuds arbete. Vi måste kunna erbjuda jobbmöjligheter även för den som flyttar med. Att dessutom informera om bra boende, barnomsorg, fritidsaktiviteter och bra nätverk vet vi är uppskattat.

Förhoppning om projektet
Annas förhoppning är att projektet ska bidra till ett tydligt och väl förankrat sätt att arbeta med kompetensrekrytering och medflyttarservice i kommunen och att det finns ett antal bra referenser som visar hur projektet gjort skillnad. 

Låter detta intressant?

Kontakta Anna på HNA, via telefon: 0650-55 66 22 eller mejl. 

 

 

Granskad/uppdaterad den 3 december 2015