Plan- och bygglovskontorets telefon- och besökstider

Plan- och bygglovskontorets telefon- och besökstider 

Tisdagar och torsdagar

  • Telefon: kl 10-12, besök: kl 13-15*
  • *torsdagar har vi öppet till 17
  • Övriga tider hänvisas till inbokade besök alt. vår e-post byggnadsnamnden@hudiksvall.se.

* Telefontid övrig personal 8-12, 13-16.30 

Granskad/uppdaterad den 19 maj 2017