Fastighetsägare! Det är dags att sopa upp vinterns sand och skräp

Vi påbörjar sopningen av våra gator och vägar i kommunen. Vi börjar med Hudiksvalls centrum och cykelvägarna. Maskinerna letar sig sedan ut mot övriga delar av staden och kommunen. Arbetet brukar ta 6-8 veckor. Sopmaskinerna kan inte arbeta vid regn och frusen vägbana och det är därför svårt att ange ett exakt tidsschema.

Vi ber dig som är fastighetsägare att städa din trottoar från sand, gräs med mera innan vi kommer så att vi kan sopa upp skräpet utanför kantstenen.

Kom i håg att trottoaren också behöver hållas fri från gräs och skräp under
sommaren. Tillsammans kan vi hålla våra gaturum rena och fina.

Tekniska förvaltningen

Felanmälan och teknisk kundtjänst tfn 0650-380 80

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017