Parkeringen på Kattvikskajen är nu flyttad

Havsläge Hudik har nu startat med ombyggnation av Kattvikskajen. I och med detta har pendlarparkeringen på kajen flyttats till en ny yta väster om den gamla pendlarparkeringen. Vi ber er därför vara uppmärksamma på gällande skyltningar och avstängningar på platsen.

Belysning på den nya pendlarparkeringen kommer att sättas upp.

Den gamla pendlarparkeringen är nu en byggarbetsplats för det nya Havsläge Hudik.

Tekniska förvaltningen

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017