• Start
  • » Fastighetsägare! Det är dags att sopa upp vinterns sand och skräp

Fastighetsägare!

Det är dags att sopa upp vinterns sand och skräp

Vi påbörjar sopningen av våra gator och vägar i kommunen. Vi börjar med Hudiksvalls centrum och cykelvägarna. Maskinerna letar sig sedan ut mot övriga delar av staden och kommunen. Arbetet brukar ta 8-10 veckor.  Sopmaskinerna kan inte arbeta vid regn och frusen vägbana och det är därför svårt att ange ett exakt tidsschema.

Vi ber dig som är fastighetsägare att städa din trottoar från sand, gräs med mera innan vi kommer så att vi kan sopa upp skräpet utanför kantstenen.

Kom i håg att trottoaren också behöver hållas fri från gräs och skräp under sommaren. Tillsammans kan vi hålla våra gaturum rena och fina.

Tekniska förvaltningen

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050