• Start
  • » Arbetet med att iordningställa den nya centrumhållplatsen fortgår

Arbetet med att iordningställa den nya centrumhållplatsen fortgår

 Vi vet att det kan vara svårt att ta sig fram vid korsningen Stora kyrkogatan/Bankgränd/Stationsgatan. Avstängningarna flyttas beroende på vart entreprenörerna behöver arbeta och arbetet kommer att pågå fram till den 10 oktober. Vi vill be er att visa hänsyn och tänka på hastigheten då det är många arbetare som rör sig vid vägen. Om möjligt, välj gärna en annan väg då det är väldigt mycket trafik och svårt att ta sig fram där.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050