• Start
  • » Till våra gode män och förvaltare

Till våra gode män och förvaltare

Publicerad den 20 mars 2020

Vi utgår från att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående personliga kontakter.

Överförmyndarenheten kommer att ta hänsyn till coronasituationen vid nästa granskning, till exempel med tanke på besöksfrekvens.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050