Algblomning

Publicerad den 23 juni 2020

Ser vattnet grumligt och missfärgat ut kan det röra sig om en algblomning. Ofta ligger algerna som gulgröna/blågröna stråk eller heltäckande ansamlingar på ytan. Man bör då inte bada eller dricka av vattnet. Speciellt viktigt är det att inte låta barn och hundar vistas nära vattnet. Barn får ofta kallsupar och hundar dricker gärna av vattnet samt slickar sin päls, vilket leder till att de lätt får i sig algerna.

Drivande växtdelar

Om stranden eller viken fylls med något tjockt och geggigt rör det sig troligtvis om lösryckta växtdelar. Man kan se skillnaden på dessa och en algblomning genom att dessa växtdelar bildar en massa som skulle gå att samla upp i handen. Dessa växter sitter vanligtvis på stenar, block samt ibland även på sand eller annan mjukbotten. De kan lossna från sitt underlag om det blåser mycket, om de börjar brytas ner eller genom någon annan naturlig orsak. Dessa är inte farliga och kommer att försvinna så småningom, antingen genom att de bryts ner eller blåser bort.

Vad gör kommunen?

Om vi på miljökontoret får in rapporter om algblomningar så rapporterar vi detta vidare till Informationscentralen bottniska viken, Länsstyrelsen i Västerbotten. De samlar information om alla observationer efter hela kusten och analyserar prover bland annat från pågående algblomningar. Dit kan du som privatpersoner vända sig direkt för mer information eller för att rapportera iakttagelser.

Läs mer

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050