• Start
  • » Vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 26-35

Vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 26-35

Publicerad den 24 juni 2021

Tekniska förvaltningen utför vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 26-35. Fastighetsägare med gräns mot vägområde uppmanas att markera eller märka ut de föremål, staket, växter eller träd som kan vara svår att upptäcka under arbetet med vägslåtterröjningen.

Notera att färdigställande tiden kan komma att ändras beroende på vädret.​

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050