Ombyggnation av gång- och cykelväg längs Malnvägen mellan Köpmanbergsvägen och Bergsvägen i Hudiksvall

Publicerad den 06 maj 2022

Gående hänvisas att gå den norra sidan av Malnvägen.

Arbetet kommer att pågå mellan den 9 maj - 9 juni 2022