Program för lärare - skolstart OBS! ändringar

Måndag 15/8

08:30 - 09:00 Mingel i Bromangymnasiets Cafeteria

09:00 - 10:30 Personalkonferens i Bromangymnasiets aula

10:30 - 11:30 Egen tid för administration/ förberedelser

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:00 APT, SE1 sal 323, SE2 Cafeterian, SE3 Hörsalen

14:00-17:00 Arbetslag, Planering av tors och fre, samt intro-veckan m.m.

Tisdag 16/8

Ämneskonferenser:

08:00-09:30 Matematik, sal 312, Svenska, sal 316

10:00-11:30 Naturkunskap, sal 309, Engelska, sal 316, Historia, sal 312

11:30-13:00 Lunch

13:00-14:30 Idrott och hälsa, Idrotten, Samhällskunskap sal 312, Moderna språk, sal 311, Svenska som andraspråk, sal 316

14:30-15:00 Religionskunskap, sal 312

Programspecifika ämnen

Ni bokar själva en ämneskonferens under dagen. Säkerställ att alla kan delta med hänsyn taget till schema ovan. Meddela ansvarig rektor var och när ni träffas.

Övrig tid under dagen är till för egna förberedelser.

RIV tis, Elevsamordnare kommer, på tisdag, att kalla enskilda mentorer till RIV för uppföljning av elever efter beslut från klasskonferens

15:00-16:00 Klassföreståndare i årskurs 1 träff med Inger Gistvik för introduktion av Chromebook, rutiner m.m. i sal 316

Onsdag 17/8

Gemensam studiedag (obligatorisk för alla)

08:15-9:15 Urban Wickman, verksamhetschef och skolledningen har ordet

9:15-09:45 Gemensamt fika i cafeterian

09:45-12:30 Föreläsning av Edna Eriksson, "Mångfald, värderingar och likabehandling"

12:30-13:30 Lunch på egen hand

13:30-14:00 Arbetslagen reflekterar över föreläsningen och funderar över; -Vad betyder det för mig, oss i vår vardag i skolan som lärare och mentor? Skriv ner era reflektioner i arbetslagsprotokollet och dela med skolledningen.

14:00-17:00 Tiden disponeras till förberedelser inför skolstart i ämneslag/arbetslag eller på egen hand.

Torsdag 18/8

08:00-17:00 Disponeras av respektive arbetslag. Dela planeringen med er rektor.

12:00-15:00 Introduktion för nyanställda inkl. gemensam lunch

Fredag 19/8

08:00-17:00 Disponeras av respektive arbetslag. Dela planeringen med er rektor.

/Skolledningen genom Maritta