Hälsa tillsammans

Birgitta Mårtensson, audionom,
från hörselhabiliteringen i Gävle


gästar oss och informerar om hörselnedsättning och
berättar om vilken hjälp man kan få på
hörselhabiliteringen mm.


Torsdag den 1 september kl. 13-15 på
Träffpunkten Spiltan, Brunnsgatan 8,
Hudiksvall.


Vi bjuder på frukt!
Anhöriga och seniorer är välkomna!


Har du frågor?
Lisa Östberg 070-190 64 18
Ann-Sofie Forsberg 070-311 26 02

Detta görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan!