Föreläsning och dialog om samverkan mellan kommunen, ideella föreningar och organisationer

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP

Hur ska vi i samverkan mellan kommunen och ideella föreningar och organisationer få ut mer verksamhet för våra pengar?

  • Tid: Torsdag 22 september kl. 18-21. Vi bjuder på kaffe/thé och smörgås från 17.30.
  • Plats: Kulturhuset Glada Hudik

Syftet är att öka kunskapen om samarbetsformen IOP samt att föra en dialog om möjligheter och utmaningar för samarbete:

- Vilka idéer finns hos föreningar? Hur kan vi utveckla och konkretisera dem? - Kan samarbetsformen IOP, idéburet offentligt partnerskap, vara något för oss?

Ludvig Sandberg från Forum är speciellt inbjuden för att berätta om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Partnerskapet innebär att olika aktörer som exempelvis föreningar, kommunen och kanske näringslivet arbetar tillsammans för att lösa en samhällsutmaning. Genom det bredare perspektivet ökar möjligheten att förstå problemet och att hitta lösningar. Vi får ta del av erfarenheter från andra kommuner samt juridiska och praktiska förutsättningar.

Målgruppen är samtliga föreningar och kommunens nämnder, förvaltningsledningar och berörda tjänstemän.

Anmäl dig!

Anmälan görs senast den 12 september till Jenny Alvolin, strateg för social hållbarhet, via e-post jenny.alvolin@hudiksvall.se eller SMS till 073-270 59 93. Anmäl även om du behöver specialkost.

Prelimärt program

17:30 Fika och möjlighet till nätverkande.

18:00 Inledning

  • Kommunens viljeinriktning och förutsättningar angående samarbete med ideella föreningar.
  • Daniel Pettersson kommunalråd, Nina Burchardt Kultur- och fritidsnämndens ordförande samt Anna Lindqvist kultur- och fritidschef.

18:30 IOP- vad innebär det?

  • Ludvig Sandberg från Forum.

20:00 Vad kan vi gå vidare med tillsammans?

  • Möjligheter och utmaningar?
  • Vilka idéer kring samarbeten finns?
  • Hur kan vi fortsätta dialogen för att komma vidare?

Dialog i mixade grupper.