Domstolsförhandlingar genomförda om att riva och bygga ny kaj

Den 1 september var mark- och miljödomstolen inom Östersunds tingsrätt på plats i Hudiksvall. Domstolen genomförde förhandlingar om kommunens ansökan om tillstånd att riva berörda kajer i Kattvikskajsområdet och ersätta dessa med nya kajer anpassade till dagens behov. I förhandlingarna deltog företrädare för kommunen och även länsstyrelsen fanns representerad. Förhandlingarna avslutades med syn på Kattvikskajen. Dom kommer att meddelas den 13 oktober.