Utställning med förslag till nya hastigheter i Sörforsa tätort, 5-9 september 2016

Under vecka 36 kommer det att vara en utställning på Sörforsa bibliotek med förslagen till nya hastigheter i Sörforsa tätort. I samband med detta kommer även Tekniska förvaltningen till biblioteket den 7 september klockan 17.00-19.00 och informerar.