Utställning med förslag till nya hastigheter i Näsvikens tätort

Till och med måndag 12 september kommer det att vara en utställning på Näsvikens bibliotek med förslagen till nya hastigheter i Näsvikens tätort. I samband med detta kommer även Tekniska förvaltningen till biblioteken och informerar samt svarar på dina frågor, måndag 5 september kl. 17–19 samt måndag 12 september kl. 17–19.