"Tema Autism"

Torsdag 29 september
S:t Jakobsgården, Hudiksvall
________________________________________________________
Föreläsare: Mats Jansson - ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och
projektledare för ”e-autism - webbutbildning”.
Hanna Danmo - skribent och föreläsare med Aspergers syndrom.

 

Föreläsning nr 1 ”Äldre med autism” kl. 10–12.15
Trots att allt fler med autism blir äldre är autism och åldrande ett område som
ännu inte uppmärksammas tillräckligt. Mats har skrivit en bok tillsammans med
psykiatrikern Lena Nylander ”Äldre med autism”. Med utgångspunkt från boken
berättar Mats om vad vi vet om att åldras med autism – om fysiska och psykiska
förändringar, livets slutskede och inte minst om välbefinnande och ett gott liv hela
livet.
Föreläsning nr 2 ”Autismspektrumtillstånd – vad är det och varför
behövs autismspecifik kompetens?” kl. 14–16.15
Frågor som tas upp: Vad är autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande
tillstånd? Varför behövs autismspecifik kompetens? Hur kan det se ut när
autismspecifik kompetens saknas och hur kan det se ut när den finns?
Vi bjuder på frukt!
Anmälan och frågor till Karin: ghostflower76@hotmail.com eller tel. 070-238 33 08
Pris: 150 kr (100 kr för medlemmar i Autism & Asperger föreningen) per föreläsning.
Bankgiro: 429 97 05-6. Sista anmälningsdag är den 26 september!

Detta görs i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan, Autism- och Asperger föreningen, Svenska kyrkan Hudiksvallsbygden och Hudiksvalls kommun!