Samråds- och informationsmöten om Ostkustbanans dragning genom Hudiksvalls kommun

Trafikverket och Hudiksvalls kommun bjuder gemensamt in till samråd och information om Ostkustbanans dragning genom Hudiksvall.

  • Onsdag 5 oktober kl 18-20 Folkets Hus, Iggesund
  • Torsdag 6 oktober kl 18-20 Bromangymnasiets aula, Hudiksvall

Trafikverket presenterar de två förslag som utreds när det gäller sträckningar för ett framtida dubbelspår genom Hudiksvalls kommun. Hudiksvalls kommun presenterar det tematiska tillägg till översiktsplan som kommunen arbetar med parallellt med Trafikverkets utredning.