Fasadbelysning Möljens sjöbodar

Publicerad den 12 oktober 2016

Tekniska förvaltningen genomför just nu ett projekt med att sätta upp fasadbelysning på Möljens sjöbodar. Här är några bilder som visar hur det såg ut innan de satte upp fasadbelysning och hur det ser ut nu med fasadbelysning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050