Fasadbelysning Möljens sjöbodar

Tekniska förvaltningen genomför just nu ett projekt med att sätta upp fasadbelysning på Möljens sjöbodar. Här är några bilder som visar hur det såg ut innan de satte upp fasadbelysning och hur det ser ut nu med fasadbelysning.