Frågor och svar om Ostkustbanan

Många passade på att lämna in frågor vid samrådsmötet i Iggesund 5 oktober och Hudiksvall 6 oktober. Kommunen och Trafikverket har nu svarat på de flesta av frågorna. Fler svar kommer att publiceras när de är klara!