22 november 2016, Konsumentvägledningen informerar

Konsumentvägledare Gabriella Bild Jensen-Sondrup kommer till Iggesunds bibliotek och informerar om konsumenträttigheter samt berättar vad hon kan stå till tjänst med.

Datum och tid: 22 november 2016, kl. 15.00-16.00

Plats: Iggesunds bibliotek

Varmt välkomna!