Möjligheter till förnyelse kring järnvägen och stationen i staden

Flera av de frågor som kommit in till kommunen handlar om hur miljön skulle kunna utformas kring ett dubbelspår i det östliga alternativet genom staden. Det finns också en oro för trafikeringen mellan den östra och västra sidan av staden.

Kommunen har låtit arkitektfirman Landskapslaget, som utvecklar planerna för Kattvikskajen, att visa några förslag på möjliga lösningar för spårdragningen kring Möljen och området mellan Hamngatan och Trädgårdsgatan. Som framgår av förslaget handlar det om överdäckning av spåren där ny bebyggelse kan byggas. Kanske är det ett nytt kulturhus eller bostäder?

De nya spåren byggs planskilt från bil, gång- och cykeltrafik. All trafik kommer alltså att ledas över spåren på broar eller under i viadukter.

Vi vill betona att de möjligheter som visas är just möjligheter att arbeta vidare med. Kommunen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete av centrum med möjligheter för dig som kommuninvånare att medverka.