Hälsa tillsammans i Iggesund

Hälsa tillsammans i Iggesund

Sara Vadin, farmaceut


gästar oss och informerar om läkemedel, apotekets
verksamhet, APO-dos mm, samt svarar på
eventuella frågor.


Måndag den 28 november kl. 13.30-15.30
i dagverksamhetens (terapins) lokal på
Tryggebo.


Vi bjuder på frukt!
Anhöriga och seniorer är välkomna!


Har du frågor?
Ann-Sofie Forsberg 070-311 26 02

Detta görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan