Kristest av kommunens IT-plattform

Lördag 19 november kommer Fiberstaden att göra ett stort kristest av kommunens IT-plattform.

- Testet kommer ett medföra störningar i våra system under kl 10.30-17 på lördagen, säger kommunikationschef Annacarin Andersson. Våra verksamheter är väldigt beroende av IT så det innebär naturligtvis olägenheter både för oss som jobbar i kommunen och för alla som nyttjar våra verksamheter om systemen ligger nere. Men vi försöker minimera påverkan så långt det går genom god planering och manuella rutiner där det behövs.

Det är kommunens krisledningsgrupp som tillsammans med Fiberstaden fattat beslut om testet som kommer att bli årligt återkommande.