Kommunen kan ge stöd i dina tankar kring energi

Så här i vintertid är det vanlogt att el-leverantörer kontaktar kunder för att teckna nya avtal. Om du känner dig orsäker på hur just du ska tänka kring frågor som berör din energianvändning och vilka alternativ till uppvärmning som finns kan du kontakta kommunens energi och klimatrådgivare.

- Det är lätt att känna sig trängd och ofta vill de ha svar direkt. De lovar ofta bättre priser och bättre villkor än med din befintliga leverantör, tänk på att jämföra själv innan du säger ja i något avtal. Det kan vara så du har bindningstid kvar med ditt nuvarande bolag och det kostar mycket att bryta ett befintligt avtal, säger Johan Ringmar som är kommunens energi- och klimatrådgivare.