Förvaltningsrätten upphäver Hudiksvalls kommuns beslut om cirkusar med djur

Hudiksvalls kommun fattade i november i fjol med stor majoritet beslut att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som i ett kommersiellt syfte använder djur.

Det beslutet överklagades sedan till förvaltningsrätten i Falun som nu har upphävt kommunens beslut med hänvisning till att Hudiksvalls kommun inte har rätt enligt kommunallagen att fatta ett sådant beslut.

Det är ännu inte beslutat om kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.