• Start
  • » Nyheter
  • » Förvaltningsrätten upphäver Hudiksvalls kommuns beslut om cirkusar med djur

Förvaltningsrätten upphäver Hudiksvalls kommuns beslut om cirkusar med djur

Publicerad den 2 december 2016

Hudiksvalls kommun fattade i november i fjol med stor majoritet beslut att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som i ett kommersiellt syfte använder djur.

Det beslutet överklagades sedan till förvaltningsrätten i Falun som nu har upphävt kommunens beslut med hänvisning till att Hudiksvalls kommun inte har rätt enligt kommunallagen att fatta ett sådant beslut.

Det är ännu inte beslutat om kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050