Lokalt engagemang ger kraft till bygden

– Vi vill locka till oss kreativa och driftiga människor. Om någon vill starta en verksamhet ska vi från Delsbo ta hand om dem och hjälpa till med kontakter. Vi har satt upp belysning i flaggstängerna längs väg 84 genom centrala Delsbo. Vi hoppas att dessa ska lysa fint i vinter och skapa en trevlig känsla, säger Mats Svensson som är ordförande i Delsbo byaråd.

Delsbo Byaråd är sedan 2015 en ideell förening som i huvudsak jobbar med att utveckla Delsbo. Byarådets mål är att i samverkan med Dellenbygdens Framtid verka för att Delsbo och Dellenbygden får ökad tillväxt, fler invånare och fler företag och arbetstillfällen.

Betydande insatser för den lokala känslan

Byarådet är verksam genom flertalet aktiviteter. Det kreativa engagemanget är stort. Flaggor och blomlådor genom centrala Delsbo sätts upp i maj och tas in i oktober. Delsbostintans dag arrangeras med crusing i augusti. Genomfarten i Delsbo lyfts utseende- och servicemässigt så att kaféer, restauranger och affärer får fler och återkommande besökare. Det arbetet har påbörjats med att röja och sätta upp färggranna fågelholkar som blir en positiv och ovanlig upplevelse från vägen.

– Vi uppskattar den lokala energin mycket och vill på olika sätt fortsätta att både stödja och lyfta fram deras viktiga arbete. För alla dessa insatser stöttar kommunen föreningen ekonomiskt, säger Olle Persson som är kommunens landsbygdsstrateg.

Det har röjts en del och det arbetet kommer fortsätta för att öppna upp genom Delsbo.

– Vi fortsätter arbetet med att få till en rastplats med el-laddstolpar centralt i Delsbo längs väg 84. Vi har även satt upp välkomnande skyltar med samma glada färger på båda sidor om Delsbo vid väg 84 och anlagt rabatter med blommor i centrala Delsbo under sommaren 2016. Vi har satt upp Flaggstångsbelysningar inför julskyltningen för att lysa upp i Delsbo centrum, säger Mats.