Halka gör sophämtningen sen

Även om personbilar tar sig fram så kan det vara för halt för sopbilar. De är väldigt tunga och får svårt att stanna och starta när det är halt.

Tack för att du sandar och grusar vid kärl och längs hämtvägar.