Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall och Henrik Larsson Lyon, VD i Hexatronic Group.

Hexatronic Group köper Iftac

- Genom den här försäljningen skapar vi möjlighet att stärka Hudiksvall som geografiskt centrum för utveckling av fiberoptiskt infrastruktur, säger Mikael Löthstam kommunstyrelsen ordförande i Hudiksvall.

Iftac är i dag ett helägt kommunalt bolag som bedriver utbildning och certifiering inom IT och Telecom. Kommunstyrelsen i Hudiksvall har nu beslutat att sälja bolaget till Hexatronic Group AB för maximalt 16,7 miljoner kronor. Den slutgiltiga summan fastställs efter 2018 års bokslut. Innan Hexatronic tillträder som ägare för bolaget kommer Iftac att göra en aktieutdelning till nuvarande aktieägare på 3 miljoner kronor.

Hexatronic Group är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden.

- Förvärvet av Iftac är strategiskt och stärker väsentligen Hexatronics nybildade affärsområde inom utbildning. Omsättningen inom affärsområdet dubbleras och tillsammans med det tidigare förvärvet av ICT Education AB har vi nu etablerat en stark utbildningsplattform från vilken vi ser mycket god tillväxtpotential, säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.