Västra skolan i Hudiksvall cyklade upp på pallen

I kampanjen ”Gå och cykla till skolan” som leds av Trafikkalendern har skolbarn och pedagoger, under två höstveckor, tagit sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss. Totalt deltog 262 skolor från hela Sverige. Västra skolan i Hudiksvall placerade sig på en tredje plats i rankingen bland skolor i Gävleborg.

Syftet med utmaningen är att uppmuntra barn och föräldrar att gå och cykla till skolan. På så sätt blir miljön och trafiksäkerheten bättre vid skolorna.

Mobilitetskontoret vid Region Gävleborg har uppmuntrat skolorna att delta i utmaningen med en egen prispott till Gävleborgs skolor på 22 000 kronor. Pengarna delas ut till de fem bästa skolorna och ska användas till hälsofrämjande aktiviteter. Västra skolan kommer genom sin tredjeplats tilldelas 3000 kronor.