Välkommen till vårterminen 2017

Kulturskolans undervisning startar tisdag den 10 januari 2017 enligt höstterminens lektionstider, om du inte kommit överens med din lärare om något annat.