Samtal om regionala och lokala utvecklingsfrågor

Den 20 december besökte landshövding Per Bill Hudiksvall för att tillsammans med kommunledningen samtala om regional och lokal utveckling.

- Det personliga mötet är viktigt. Det underlättar för oss alla i planeringsarbetet, vi undanröjer tidstjuvar och får utbyte för en effektivare ärendehanteringsprocess. Vi kan genom ett bra samarbete komma snabbare fram till beslut när det gäller utvecklingsfrågor, säger Mikael Löthstam kommunstyrelsens ordförande.