Högre kostnad för avfallshantering påverkar taxan

Hudksvalls kommun har från årskkiftet ett nytt avtal gällande avfallshantering. Det kommer påverka taxan för dig som invånare.

Aktuell taxa för 2017