Hudiksvalls kommun storsatsar på bredbandsutbyggnad

Hudiksvalls kommun satsar under tre år 51 miljoner på bredbandsutbyggnad. Till det kommer ytterligare cirka 20 miljoner i statliga bidrag så den totala summan är drygt 70 miljoner. För att ytterligare kunna öka takten planerar kommunen att ingå ett samarbete med företaget IP-Only AB för att kunna erbjuda minst 90 procent av kommunens invånare tillgång till fiberoptiskt bredband. Förslaget från planutskottet till kommunstyrelsen är att teckna en avsiktsförklaring för att sedan under första kvartalet 2017 utarbeta ett samarbetsavtal med IP-Only AB.

- Genom att samarbeta med IP-Only AB kan vi mycket snabbare uppnå kommunens och regionens bredbandsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Det är inte möjligt för kommunen att på egen hand erbjuda bredband till alla hushåll som önskar det under den närmaste femårsperioden. Därför ser vi det här som en bra lösning.

Företaget IP-Only har ett koncept där man snabbt bygger ut ett fiberoptiskt bredband runt om i landet till ett fast pris oavsett var man bor. Deras affärsidé går ut på att bygga och driva nät men inte sälja egna tjänster. IP-Only erbjuder ett samarbete med kommunen för att inom ett par år i princip kunna erbjuda alla som så önskar bredband. Samarbetet innebär bland annat att IP-Only mot ersättning hyr kapacitet i kommunens fibernät. En viss samordning mellan kommunens och IP-Onlys utbyggnad är tänkt för att maximera utbyggnadstakten. Fiberstaden kommer att erbjudas leverera internettjänster i IP-Onlys nät på samma villkor som andra leverantörer.

- Eftersom det framförallt är landsbygden som saknar fiberoptiskt bredband kommer utbyggnaden främst att ske där, säger Mikael Löthstam. Det här är en mycket viktig landsbygdsatsning som ökar möjligheten för såväl boende som företagande. I kombination med ett pågående utvecklingsarbete inom äldreomsorgen kommer det också att göra det möjligt för äldre att bo hemma längre.

Kommunen började 1996 att bygga ett fiberoptiskt stadsnät. Under de första åren var det enbart kommunens verksamheter som var anslutna och utbyggnaden skedde i huvudsak för egna medel. Idag hyr Fiberstaden AB nätet av kommunen, ansvarar för utbyggnaden samt står för drift och underhåll.