Vendela Lindqvist och Kim Larsson, skolinformatörer.

Unga möter unga och snackar jobb och framtid

– Vårt uppdrag handlar om att prata med högstadieungdomar om deras framtid när det handlar om yrkesval. Vi vill med vårt arbete väcka fler frågor hos dem än vi kanske avser att svar på, säger Vendela Lindqvist skolinformatör.

Vendela och hennes kollega Kim Larsson arbetar båda som skolinformatörer. De är anställda av kommunen men sitter geografiskt placerade på Arbetsförmedlingen i Hudiksvall. Deras uppdrag i projektet Unga för unga är att prata med högstadieungdomar i både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun om arbetsmarknadsfrågor och studieval. Insatsen är enligt dem båda ett uppdrag som verkligen kan göra skillnad.

– När vi pratar med ungdomar vill vi uppmuntra dem att tänka tankar som berör dem själva, vilka intressen de har och hur det i framtiden skulle vilja ha sina arbetsliv. Vi tror det är viktigt att börja i den änden, inte först bestämma sig för ett yrke, säger Kim.

Dialog med unga som inspirerar

– Vi har under hösten varit ute i alla 8:e klasser i båda kommunerna och vi märker verkligen att våra informationstillfällen är uppskattade! En gång när vi kom på ett återbesök på en skola så kom skolans studie- och yrkesvägledare och berättade att en annars vilsen elev hade kommit till henne med ett leende på läpparna och berättade att han nu visste vad han skulle göra i framtiden tack vare vårt besök. Sådana historier gör oss väldigt glada, säger Kim.

Förra året när de påbörjade sitt arbete slängdes de rakt in i elden när de fick vara med och planera Unga Talanger. En rekryteringsdag där unga mötte företagare och både fick inspiration av artisten Petter och vår arbetsmarknadsminister.

– Det var verkligen en upplevelse! I år ser vi verkligen emot att få medverka igen och få ta del av den härliga energin som finns hos unga och företagare här i Hudiksvall med omnejd, säger Vendela.

Om projektet Ung för unga

För att främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för ungdomar har regeringen utsett en särskild delegation - Delegationen för unga till arbete (Dua). Delegationen kommer bland annat att besluta om statsbidrag till kommuner för att främja lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen i Hudiksvall samarbetar på flera olika sätt för att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2020. År 2015 tecknade Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen en lokal överenskommelse som omfattar en rad gemensamma insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun. Unga för Unga i skolan är ett konkret exempel på hur kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetar förebyggande för att nå målet om en halverad ungdomsarbetslöshet år 2020.