Ett steg på vägen mot biogasanläggning

Styrelsen för Biogas i Mellannorrland AB har beslutat att skicka en ansökan till Naturvårdsverket om Klimatklivspengar för att kunna bygga en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall. Anläggningen ska omvandla matavfall till fordonsgas och på så vis bidra i arbetet för att nå en bättre miljö.

- Det känns jättebra att vi redan nu kommit så långt i vårt arbete att vi kan ansöka om Klimatklivspengar säger Erik Thunström, Sundsvall, ordförande i styrelsen.

I det förslag som tagits fram ligger ett samarbete med upp till 15 kommuner i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland vilket sannolikt medför att projektet är bland de största samarbetsprojekt som genomförts i landet.

- Vi har konstaterat att investeringar inom det här området måste lösas tillsammans, det är för små volymer matavfall som ska behandlas för att vi ska kunna ha mindre lokala lösningar säger Florian Stamm, Östersund, vice ordförande i styrelsen.

Det är inte bara matavfall som kommer att källsorteras. I plockanalyser som genomförts har konstaterats att en stor del material som är återvinningsbart idag går till förbränning. Med en utökad sortering av återvinningsbart material som plast, metall och papper i kombination med omvandling av matavfall till fordonsgas nås dubbla effekter vad gäller miljöarbetet.

- I Hudiksvall har vi fastställt en avfallshanteringsplan där det framgår att insamlat matavfall ska energiutvinnas utifrån bästa möjliga klimatnytta. Det här arbetet ligger helt i linje med detta säger Annika Huber, Hudiksvall, styrelseledamot.

I den ansökan som nu lämnas in har investeringen kalkylerats till 210 miljoner kronor och bidrag söks med 84 miljoner.

Styrelsen kommer att lämna sitt slutförslag till ägarna i början av mars och gör bedömningen att Naturvårdsverket kommer att ge besked i bidragsfrågan under april månad.

Biogas i Mellannorrland AB

Biogas i Mellannorrland AB ägs av tre kommuner i tre län, Sundsvall, Östersund och Hudiksvall. Uppdraget som ägarna gett bolaget är att säkerställa förutsättningar för att kunna bygga en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall. Arbetet utgår från ett omfattande projekt som Östersund och Sundsvall genomförde 2010 till 2013 och ska genomföras under ett år. Bolaget började sin verksamhet i februari 2016 och kommer att slutredovisa sitt arbete i början av mars 2017. Efter detta startar en beredningsprocess hos ägarna av bolaget och andra kommuner i regionen som vill börja sortera sitt avfall mer än idag.