Nu införs ny hemtjänsttaxa

Nu införs en ny taxa för hemtjänst, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Som sista kommun i landet går Hudiksvall nu ifrån den tidigare modellen där man bara betalade för serviceinsatser som hjälp att städa, tvätta eller handla och inte för omvårdnad.

- Nu får vi en rimligare och rättvisare taxa där insatserna värderas lika, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Persson.

Med den nya taxan betalar du 250 kronor i timmen för hemtjänst. Det är alltså nästan en halvering jämfört med 410 kronor i den förra taxan, men då betalade man bara för serviceinsatser.

Genom den så kallade maxtaxan betalar du som mest 2 013 kronor i månaden vilket motsvarar 8 timmar hemtjänst – oavsett hur mycket hjälp du har. Avgiften baseras på hur stor din inkomst är.

- Det är aldrig enkelt att genomföra en så här stor förändring, säger Henrik Persson. På grund av att informationen om den nya taxan kom så sent har vi beslutat att januari månad ska vara avgiftsfri när det gäller hemtjänst.