Är du vår nya IT-strateg?

Vill du arbeta strategiskt med digital verksamhetsutveckling! Vi erbjuder dig möjligheten att som IT-strateg fortsätta arbetet med att förflytta våra arbetsmetoder och tekniska stöd in i den digitala framtiden!

Som IT-strateg har du ett kommunövergripande ansvar för förvaltning och utveckling av IT-miljön - i rollen som beställare gentemot Fiberstaden vad gäller daglig drift och support men också för att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med den tekniska utvecklingen inom kommunen. Inom den tekniska förvaltningsorganisationen finns systemägare och it-samordnare, tillsammans med dem ansvarar du för att systemstöden har en funktionalitet som stödjer de behov verksamheterna har. Du är sammankallande för kommunens it-samordnarnätverk. Du är också den som representerar kommunen i såväl Gävleborgs läns som Hälsinglands IT-nätverk. Du omvärldsbevakar för att kunna stötta ledningsgrupp och förtroendevalda med genomarbetade beslutsunderlag för framtida digital utveckling. I din roll kommer också ingå att vara projektledare i olika IT-relaterade projekt; t ex kravsamling/kravspeciafikation, upphandling av IT-tjänster eller olika typer av utvecklingsprojekt. Du arbetar strategiskt men med en nära samverkan med kommunens verksamheter och fångar tidigt upp behov av att genomföra utbildningsinsatser.

Du kommer att ansvara för kommunens centrala IT-budget och är den som presenterar underlag för beslut om långsiktiga IT- investeringar för ledningsgrupp och förtroendevalda.