Annika Huber om införandet av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall

Hudiksvalls kommun får många frågor kring införandet av parkeringsavgifter på vissa kommunala parkeringar som är centralt placerade i Hudiksvall. Annika Huber är ordförande i tekniska nämnden i Hudiksvalls kommun. Hon berättar varför kommunen från den 1 februari 2017 valt att införa parkeringsavgifter.