Hur vill du ha det när du blir äldre?

Många ville bidra med synpunkter när Hudiksvalls kommun bjöd in till dialog i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund om framtidens bostäder för äldre. Förtroendevalda och tjänstemän medverkade. Varje möte inleddes med en presentation av fyra exempel på hur en trygghetsbostad kan vara utformad. Därefter diskuterades följande frågor i grupp: Restaurang eller gemensam matsal? Hur bör gemensamma lokaler utformas? Vad är viktigt i utomhusmiljön? I slutet på varje dialogtillfälle fanns möjlighet att ställa öppna frågor. Här följer en sammanfattning av förslagen som samlades in vid de tre dialogtillfällena:

Restaurang eller ett gemensamt kök?

Deltagarna i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund förespråkade alla en restaurang framför ett gemensamt kök, även om ett gemensamt kök var ett alternativ för några. Att beställa mat via catering eller en restaurang i kombination med ett litet gemensamt kök diskuterades också.

Hur bör gemensamma och andra prioriterade lokaler utformas?

Samtliga gemensamma lokaler bör vara flexibelt utformade och anpassningsbara utefter de boendes intressen. Gemensamhetslokalerna kan förslagsvis utformas genom att nyttja vikväggar eller rumsavdelare. Prioriterade lokaler är hobbylokaler som används utifrån de boendes intressen, till exempel snickarbod eller syrum. Träningsmöjligheter är viktigt, gärna i kombination med bastu och spa. Frisör, fotvård och gästlägenhet är andra prioriterade lokaler. Synpunkterna i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund var relativt lika.

Vad är viktigt i utomhusmiljön?

Många önskade möjlighet till utomhusaktiviteter i olika former. En boulebana och odlingslotter förespråkades vid samtliga dialogtillfällen. Andra viktiga faktorer är närheten till grönområden, inglasat utrymme eller vinterträdgård och någon form av uteplats, gärna med en grillplats eller värmebänkar att nyttja vintertid. Utomhusmiljön bör anpassas för personer med funktionsnedsättning, en aspekt som lyftes extra i Delsbo och Iggesund. I Iggesund önskade man möjlighet att ha djur och i både Delsbo och Iggesund förespråkades en fontän. I Hudiksvall framfördes önskan om utomhuspool och flaggstång. Synpunkterna från Hudiksvall, Delsbo och Iggesund var i övrigt lika.

Övriga frågor

Deltagare vid alla tre dialogmötena tyckte att boendets placering är viktig, i förhållande till bland annat kollektivtrafik, hälsocentral, apotek och livsmedelsbutik. Möjlighet till parkering, balkong, bredband via fiber, storleken på lägenheterna och att byggprocessen tar hänsyn till ekonomiska aspekter, det vill säga boendekostnaden, var frågor som lyftes extra i Hudiksvall. I Delsbo framfördes vikten av att trygghetsbostäder bör finnas i glesbygd. Även i Iggesund framkom synpunkter om att trygghetsbostäder bör finnas i alla kommundelar. Flera exempel gavs på byggnader som skulle kunna byggas om till trygghetsbostäder.