Hudiksvalls kommun över 37.000 invånare

Hudiksvalls kommun fortsätter att växa. Under 2016 blev vi 324 fler Glada hudik-bor och är nu sammanlagt 37.299 invånare i kommunen. Folkökningen förklaras av ett positivt flyttnetto, dvs fler flyttar in än ut ur kommunen. Under 2016 styrde 1.740 personer flyttlasset till Hudiksvalls kommun medan 1.350 flyttade härifrån. Under 2016 föddes 352 barn, samtidigt som 419 personer avled.

Gävleborgs län ökade med 2.771 personer under 2016. Folkmängden i länet uppgick till 284.586 personer vid årsskiftet.