Hur kan vi skapa en gemensam arena för unga?

Behövs en gemensam arena för unga i Hudiksvalls kommun? Och i så fall – hur skapar vi den? De frågorna stod på agendan när representanter för föreningslivet, näringslivet, kommunen och andra organisationer samlades för ett dialogmöte på Aktivitetsfabriken.

- Det görs redan väldigt mycket på olika håll i kommunen men tanken är att om vi samverkar skulle vi göra ännu mer, säger kommunchef Bengt Friberg.

Intresset var stort och mötet resulterade i en arbetsgrupp, där majoriteten var ungdomar. Gruppen ska jobba vidare med frågan och bland annat spana på hur man gjort på andra håll.

- Det är viktigt att engagemanget kommer underifrån, säger kommunalrådet Charliene Kiffer. Det är inte vi vuxna som ska sätta agendan.