Utbildningsminster Gustav Fridolin besökte Hudiksvall för att diskutera i ämnet att elever inte når behörighet till gymnasieskolan.

Regional skoldialog med utbildningsminister Gustav Fridolin hölls i Hudiksvall

Alla barn har rätt till en god utbildning. Alla ska få lämna grundskolan med de kunskaper som behövs för att kunna gå vidare till gymnasiet. Vi har ett gemensamt ansvar - det var temat under den regionala skoldialogen som hölls i Hudiksvall under måndagen.

Det var Utbildningsdepartementet tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen som träffade regionens skolchefer, kommunernas ansvariga politiker och fackliga representanter. En fortsatt dialog från när de träffades i Gävle 2015, då för att diskutera deras gemensamma ansvar för skolans utveckling och hur de tillsammans kan arbeta för att skapa förutsättningar för varje elev.

Våren 2015 var det 14.4% av eleverna i årskurs 9 som gick ut skolan utan tillräckliga betyg för att nå behörighet till gymnasieskolan nationella program. Det motsvarar 14 000 elever som går en osäker framtid till mötes och riskerar ett liv i utanförskap. Det är för många, konstaterade Gustav Fridolin när han höll sitt inledningsseminarium.

Måndagens dialog är en av flera som utbildningsministern håller med ansvariga politiker och skolchefer runtom i Sverige. Ett tillfälle att diskutera erfarenheter, åtgärder och resultat för att tillsammans kunna arbeta mer effektivt för att alla elever ska få de kunskaper som de behöver för att ta sig vidare till gymnasiet.