Vattenavstängning på Storgatan

Fredag 3 mars med start kl 9 utför tekniska förvaltningen omkopplingsarbeten på vattenledningsnätet vid Storgatan i Hudiksvall. Det medför att fastigheter i området kommer att vara utan vatten till dess att arbetet är klart.

Vi ber om överseende med de olägenheter som kan förekomma i samband med detta arbete.

Vid inkopplingen kan vattnet innehålla luft samt upplevas som grumligt. Detta är helt normalt och oftast hjälper det att spola ordentligt i kranen.

Har du frågor? Ring vår kundtjänst, tfn 0650-380 80 eller 070-396 99 90