Kommunstyrelsen tillförordnade förvaltningschefer

Kommunstyrelsen beslutade idag att Charlotta Butler blir tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen och att Renee Holmberg blir tillförordnad chef för social- och omsorgsförvaltningen. Charlotta Butler ersätter Jan Kroppegård som under ett år från och med 1 april kommer att fokusera på arbetet med Havsläge Hudik. Renee Holmberg går under ett år in som tillförordnad förvaltningschef när Pia Andersson går i pension i slutet av juni.