Tre brunnar fortsatt påverkade i Hamre

På uppdrag av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har miljökontoret tagit prov i samtliga 11 dricksvattenbrunnar i byn Hamre för analys av PFAS. Resultaten verifierar att det är ett begränsat antal brunnar som påverkats av den släckinsats som för drygt två år sedan ledde till att släckvatten med skumsläckmedel trängde ner i bergssprickorna på platsen.

Sedan branden har provtagning skett löpande för att följa halterna i de drabbade brunnarna. När dessa ökat vid de två senaste provtagningarna, ville nämnden få brandens faktiska påverkansområde verifierat. Resultaten visar att läget för tre dricksvattenbrunnar fortsatt är höga. Övriga brunnar har mycket låga nivåer eller är inte påverkade alls.

-Detta besked är glädjande för flera av brunnsägarna som varit oroliga för sitt dricksvatten, säger Per Svensson, ordförande i nämnden. Nu kan vi fokusera på de tre brunnarna som faktiskt är berörda och kommer självklart att fortsätta följa att halterna sjunker till acceptabla nivåer. Resultaten styrker också att miljökontoret har gjort en korrekt bedömning i ärendet. Vi kan konstatera att kontinuerlig spolning har en tydlig positiv effekt för att minska halterna och jag hoppas att de drabbade brunnsägarna fortsätter att omsätta sitt vatten.